Co to jest TFP ? - Biuro Obsługi Turystycznej PROFESJONALL

Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) powstał na mocy ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...

Odpowiadamy na pytania!

Turystyczny Fundusz Pomocowy - Istota

Od 1 stycznia tego roku przedsiębiorcy turystyczni mają obowiązek przekazywania składek na Turystyczny Fundusz Pomocowy. Środki gromadzone na rachunku Turystycznego Funduszu Pomocowego wspierają organizatorów turystyki umożliwiając im zwrot podróżnym pieniędzy za imprezy niezrealizowane z powodu wystąpienia w Polsce lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, takich jak na przykład pandemia lub wojna. Można TFP nazwać funduszem przygotowanym na wypadek wszelkiego rodzaju katastrof.

Podstawa prawna

Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) powstał na mocy ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także niektórych innych ustaw. Zadaniem Funduszu jest wsparcie przedsiębiorców turystycznych w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej, o których mowa w art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy

Kiedy działa Turystyczny Fundusz Pomocowy

TFP stanowi tym samym uzupełnienie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Ze zgromadzonych środków Turystyczny Fundusz Pomocowy zapewni organizatorom turystyki wypłaty na pokrycie zwrotów podróżnym wydatków za imprezy turystyczne, które nie zostały, lub nie zostaną zrealizowane z powodu ogłoszenia albo wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Są to takie sytuacje jak : wybuch wojny, erupcja wulkanu uniemożliwiająca loty, trzęsienie ziemi, fala tsunami, itd.

Jak działa TFP

O uruchomieniu środków z TFP decyduje minister właściwy do spraw turystyki we współpracy z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych. Do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umów gwarancji ubezpieczeniowej, na zasadach określonych w treści tych umów, a także w sprawach wypłaty środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego jest uprawniony Marszałek województwa właściwy do siedziby organizatora imprezy turystycznej.

Jakie wpłaty na TFP

Składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy jest naliczana od każdego podróżnego z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej a jej wysokość ustalona jest w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Jest taka sama w każdym biurze podróży. Wysokości składek uzależniona jest od typu transportu oraz miejsca docelowego imprezy:
  • 15 zł/os. – za imprezy samolotowe czarterowe za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską
  • 13 zł/os. – za imprezy nieczarterowe realizowane poza Europę
  • 10 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską
  • 2 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe na terytorium Polski oraz krajów, mających lądową granicę z Polską

Biuro Obsługi Turystycznej Profesjonall | Polityka prywatności | Logowanie|  Dla agentów

1990 - 2023

Opracowanie JPM Olsztyn

Prawa autorskie zastrzeżone.

 

Przedstawione na stronie propozycje imprez oraz wskazane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Przed dokonaniem pełnej rezerwacji każdorazowo informujemy o wszystkich kosztach wyjazdów, wolnych miejscach i innych ważnych informacjach decydujących o bezpieczeństwie na wakacjach.