Co to jest TFG ? - Biuro Obsługi Turystycznej PROFESJONALL

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) stanowi uzupełniający, II filar systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Obsługę TFG zapewnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa Klientów biur podróży, na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o obowiązujących ubezpieczeniach utworzony został TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Stanowi on, poza wymaganym ustawą zabezpieczeniem (gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, polisa ubezpieczeniowa) dodatkowe, bardzo istotne zabezpieczenie dla każdego Klienta. W związku z powyższym, każdy organizator i pośrednik turystyczny, zobowiązany jest do przekazania od każdego Klienta objętego umową o imprezę turystyczną składki na rzecz TURYSTYCZNEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO. Opłatom podlegają wszystkie imprezy turystyczne organizowane na terytorium państw europejskich i pozaeuropejskich z włączeniem Polski i państw bezpośrednio z nią sąsiadujących. Składka na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY nie jest przychodem organizatora lub pośrednika turystycznego.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) stanowi uzupełniający, II filar systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. TFG zabezpiecza finansowo podróżnych korzystających z usług krajowych biur podróży, o których informacje znajdują się w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Odpowiedzialność TFG dotyczy wyłącznie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, które są zgodne z zakresem i rodzajem działalności wpisanej w Ewidencji.

Biuro Obsługi Turystycznej Profesjonall

1990 - 2023

Opracowanie JPM Olsztyn

Prawa autorskie zastrzeżone.

Przedstawione na stronie propozycje imprez oraz wskazane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Przed dokonaniem pełnej rezerwacji każdorazowo informujemy o wszystkich kosztach wyjazdów, wolnych miejscach i innych ważnych informacjach decydujących o bezpieczeństwie na wakacjach.